NG Kerk in Afrika

Boromuwa / Sending

 

 

LEETO LA SEDIKA SA BLOEMFONTEIN PHUTHEHONG YA MAHUU – LESOTHO

 lesotho11

 

Leeto lena le ne le lebile Mahuu naheng ya Lesotho. Ho phethisa taelo ya Sinoto ya Freistata ho kgahlanyetsa bofumi bo diphuthehong tsa Lesotho tsa NGKA. Baemedi ba diphutheho tse lateleng ka la 26-07-2007 ka matjeke tsa kopanela phuthehong ya Phahameng Moruti Mojalefa a kopela ho Modimo tselatshweu ka ho bala ho Diketso 1:8 le ka kgothatso e kgutshwanyane, moholo Nthakga … a ntsha sepalangwang sa hae se ileng sa re pepa ho leba phuthehong ya Mahuu e ka tlasa Moruti Mbebe ha jwale, thabo e ne e kgaphatshea ho baromuwa.

 

Hoba re fihle ledibohong la Qibing (Van Rooyens Gate) ra ntsha mangolo a rona a ho tshela(passport) tsohle tsa tsamaya ka thello, ho fihlela re fihla ledibohong la Lesotho, a lla mala, rare ho Moruti mojalefa jwale tlala e kene ha re tloha ra latela ditsela tse peli Moruti Mojalefa le sehlopha se seng ba leba Mafeteng, ha sehlopha se seng sona ha jwale sa nka tsela e itshekang ka noka ya Mohokare ho kgutsufatsa leeto le nako.

Ra tjeka ha Patsa ho leba Mahuu lekgetlong lena ha reafeta Ha-Toloane le Morija a lla mala a tsetselela dijo qetellong ra fihla, pele ha sehlopha sa pele, Mmadi! Tlala e jele setsi haheng ya rona ya Lesotho o hlomolwa pelo ke tjhebahalo ya naha ya Lesotho naha e putswa e re pududu, diphoofolo di hlomola pelo di tsetile dija mobu, melatswana le melapo le didiba di omeletse. Mmadi le wena settho sa tse ding tsa didika tsa Freistata a ko hlomohe pelo hle! Thusa qakeng ena!!!

 

Modimo o a phela !!1 Mathateng ano bana ba Modimo ba ntse ba phela metsi a tswa kae? Empa ka mohau wa Modimo bophelo bo ntse bo tswela pele.

Re tsamaile tjena: Phahameng – Dewetsdorp –                       

                              Wepener – Mafeteng –

                                        Masite

Hoba re feptjwe, ra kopa phutheho ya Mahuu le batjhakedi ho tshohla mathata a tobaneng le phutheho.

Mathata ke ana:

 

1.            Bokahare ba kereke ha bo botle ho peperane, mabota a peperane, mamati a sohlokane, mohao e se e le selao sa mashodu

 2.       Metsi 

a)            Matlwana a boithusetso ha ayo.          

b)            Banna ba se ba phela ka hore “sekotlo sa monna ke leralla” Ho lona phutheho ya lehae ileng hle! Etsang tjhakelo ya Malapa! (Diphahlo di abelwe le bona mafetakatsela ka jareteng ya kereke lemang meroho, ruang dikgoho hahang ntlwana ya molebedi a ruwe le dintja tse lebelang e seng tse lomang phutheho. kopang peo mmusong.