NG Kerk in Afrika

Baruti / Leraars

Balene, TP: L 2006, O 2007 Botjhabatsatsi.

Bezuidenhout, JC: L 2002, O 2003 Waterbron vanaf 2008 ook Saakgelastigde NGKA-OVS en Algemene Sinode, Bloemfontein.

Botha, SP: Fouriesburg, Reitz Wes, Teyateyaneng, Teologieseskool Witsieshoek, Kestell.

Chaka, SL: Botshabelo-OVS.

Corrie, SJ: Benede-Oranje, Upington.

Dibane, TG: L 2004, O 2005 Leeudoringstad.

Guillaume, PD: L 1979, O 1980 Soekmekaar, 1991 Taaibosspruit (Kampongsending), 1997 Mafeteng-Malealea (Lesotho), 2008 Mohaleshoek (Lesotho).

Hoffman, AM: L 1981, O 1984 Verkeerdevlei, 1988 NGKA Botshabelo-OVS.

Hlabahlaba, EM (was evangelis De Bloem, Koffiefontein): L 2000, O 2000 Sasolburg.

Kambule, MD: L 1968, O 1969 Greylingstad, 1973 Bethlehem.

Kgatlhane, GJ: Boitumelong.

Kgechane, DR: L 2004, O 2005 Tswelelopele, 2007 Hertzogville, 2008 Ventersburg, 2010 Viljoenskroon.

Kgobokoe, SC: Zeerust.

Kofa, MJ: L 1982, O 1983 Petrus Steyn, Bloemfontein-Suid.

Kosa, EM: L 1994, O 1995 Zastron, 1997 Odendaalsrus, Edenville.

Kuekue, MS: L 1970, O 1971 Reddesburg, 1978 Parys.

Kumalo, ET: 2009, 2010 De Bloem.

Lebakeng, FL: L 2010, O 2011 Makwane.

Lebone, MJ: Huhudi (Vryburg).

Lefu, TJ: Warden.

Lehare, JM: Reivilo.

Lenkoane, NM: L 2007, O 2008 Botshabelo-OVS.

Lerumo, TA: L 1970, O 1971 Brandfort, 1976 Petrusburg, 1986 Bloemfontein.

Letsele, LP: L 2004, O 2005 Villiers

Lombaard, WA: Senekal De Rust, Harrismith.

Mabilo, GGD: Olifantshoek/Dibeng.

Madidilane, RP (was evangelis Phuthaditjhaba, Mmakwane, Thabong): Rouxville/Zastron.

Maile, TE: L 2006, O 2007 Bloemfontein-Wes.

Majola, MD: L 1990, O 1991 Petrusburg.

Makatsa, NS: L 1990, O 1991 Teyateyaneng (Lesotho).

Makhele, MS: L 2008, O 2009 Phahameng.

Makhetha, HG: Jagersfontein, Steynsrus, Seeisoville.

Makutoane, TJ: Rehauhetswe.

Maphisa, ML (was evangelis): Leribe.

Malunga, TW: L 1984, O 1985 Hobhouse, 1994 Ladybrand.

Marumo, MA: L 2009, O 2009 Koppies.

Marwane, DJ: Tshepong.

Masisi, MA: L 2008, O 2009 Thabong-Oos.

Mkwanazi, TJ (was evangelis Phomolong): L 1992, O 1993 Virginia.

Modise, KCF: L 2010, O 2010 Phomolong.

Moema, RA: L 2004, O 2005 Philippolis, 2010 Rustenburg.

Moemedi, KJ: Tsantsabane.

Mofokeng, MP: L 2003, O 2004 Soutpan, Marquard.

Mohotsi, TN: L 1984, O 1985 Trompsburg, 1994 Edenburg.

Mokoena, MP: L 2003, O 2004 Botshabelo-OVS

Mokoena, NI: Tseseng.

Mokoroane, KG: L 2001 O 2002 Jagersfontein, 2011 Boshof

Mokoroane, TD: L 1984, O 1985 Fauresmith, 1994 Dewetsdorp.

Monaune, MK: L 2000, O 2000 Petrus Steyn, Vrede, Zamdela.

Moloi, MJ: L 1984, O 1985 Theunissen.

Mopeli, MJ: L 1981, O 1995 Namahadi.

Moroeroe, JT: Benede Oranje (Upington).

Mosikili, LP: Duduza, Lindley

Moshoaliba, SD: L 2009, O 2009 Waterbron.

Motsoeneng, KP: L 1971, O 1972 Oranjeville, 1977 Koppies, Frankfort.

Mphigalale, NP: Ikaneng.

Nkatswang, TR: L 2006, O 2006 Bethulie.

Nyakane, MP: L 2009, O 2010 Senekal-Noord.

Oliphant, OJ: L 2004, O 2006 Vrede.

Phahlane, MD (was evangelis Ladybrand): 1982 Bloemfontein-Noord.

Pheko, TS: L 1976, O 1977 Viljoensdrif, 1981 Clocolan, 1990 Merafong-Wespark.

Pico, KE: L 2006, O 2007 Brandfort.

Raboroko, DD: Barkly-Wes.

Ramatshoele, CJ (was evangelis Morokweng): 1976, Bultfontein.

Sebolai, MA: Mafikeng.

Sebolai, NM: L 2004, O 2006, Hoopstad.

Sebetoane, MJ: Rouxville, Jacobsdal.

Sebonyane, LJ: Tseki.

Seqhobane, MN: L 2000, O 2001, Maseru, Memel, Leribe, Makong.

Sidumo, TW: L 2006, O 2006 Boshof, Thaba Nchu.

Taiwe, LJ: L 2007, O 2008 Thabang (Lesotho).

Taje, TI: L 1985, O 1986 Heilbron.

Theteletsa, RP: Kolong-Botlhaba.

Tshishonga, MA: Talrina.

Tsoeu, TA: L 2000, O 2003 Teyateyaneng, Botshabelo-OVS, Mohaleshoek, Van Stadensrus, Mafeteng.