NG Kerk in Afrika

Kopano ya Sinoto sa Foreisetata/Vergadering van die Sinode OVS: 3-9 Oktober 2011

Posted: Thursday, August 11th, 2011 at 4:44 pm

Sinoto sa Foreisetata se kopana ka la 3-9 Mphalane 2011 phuthehong ya NGKA Phomolong (Kroonstad).  Die Sinode van die Oranje Vrystaat vergader vanaf 3 tot 9 Oktober 2011 te Kroonstad (NGKA Phomolong).

Leave a Reply