NG Kerk in Afrika

Ho ikopanya le rona

Ho ikopanya le rona / Kontak ons

O ka kopana le rona Kantorong ya Kereke ya Sinoto sa Kakaretso / Kontak ons te die Kerkkantoor van die Algemene Sinode:

22 Badenhorststreet, Universitas, BLOEMFONTEIN, 9301

Tel / Faks: (+27) (051) 5220762

E-mail / E-pos: skriba@ngka.co.za